วางเเผนบวชยาว

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2560

 

วางแผนบวชยาว
           ผมอธิษฐานว่า ชาติต่อไปขอให้ได้บวชตั้งแต่เยาว์วัย แต่ก็มีความคิดว่า หากบวชตั้งแต่เป็นสามเณร ก็มักขาดประสบการณ์ชีวิต แล้วในที่สุดก็ต้องลาสิกขาออกไปเรียนทางโลก หากภพชาติต่อไป ผมปรารถนาจะบวชตั้งแต่เด็ก และบวชให้ได้ตลอดรอดฝั่งโดยไม่คิดลาสิกขาเลย จะต้องทำอย่างไร มีปัจจัยใดที่จะทำให้ผังการบวชตั้งแต่เด็กนั้นหนาแน่น ได้บวชตลอดชีวิตไปทุกภพทุกชาติครับ

 

คุณครูไม่ ใหญ่
            การที่จะบวชตั้งแต่เยาว์วัยและบวชได้ตลอดชีวิต โดยไม่คิดสึกไปเรียนต่อทางโลกแล้วกลับมาบวชใหม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญในตัวที่สั่งสมมาจนถึงระดับสอนตัวเองได้ การที่จะมีบุญในตัวมากๆ ก็ขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆ แล้วอธิษฐานจิตล้อมกรอบให้หนาแน่น ก็มีสิทธิ์บวชได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนตลอดชีวิต

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘