ทำอย่างไรให้ผังบวชหนาแน่น

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2560

ทำอย่างไรให้ผังบวชหนาแน่น
          ถ้าหากใครที่มีความปรารถนาอยากจะบวชตั้งแต่เยาว์วัย โดยไม่มีอุปสรรคในการบวช บวชแล้วบรรลุธรรมเร็ว และบวชได้ตลอดชีวิต ต้องประกอบเหตุอย่างไร ผังบวชจึงจะหนาแน่นทุกชาติครับ

 

คุณครูไม่ ใหญ่
           อยากให้ผังบวชหนาแน่น ก็ต้องประกอบเหตุดังนี้ คือ ชาตินี้ก็ต้องบวชให้ได้ตลอดชีวิต บวชแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย ได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย แล้วให้อธิษฐานจิตทุกวัน อย่าให้ขาดเลย อีกทั้งให้รักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ก็จะทำให้ผังบวชหนาแน่นติดไปข้ามภพข้ามชาติ

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙