บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๒๖

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2560

ทำบุญเเล้ว ไม่ปลื้ม ก็ขาดทุน

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑