พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแม่ลาย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ประธานกฐิน : คุณธนกร สุทธิผล พร้อมคณะกัลยาณมิตร วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดแม่ลาย ต.บ่อหลวง
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ประธานกฐิน : คุณธนกร สุทธิผล พร้อมคณะกัลยาณมิตร
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560