พิธีทอดกฐินเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยกัลฯ อ.สำรวย-ผศ.ทพญ.ดร.นภา สุขใจ

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560
โดยกัลฯ อ.สำรวย-ผศ.ทพญ.ดร.นภา สุขใจ