อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา  ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน 
ให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ และครอบครัว
อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา 
ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560