กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี