ใครตรงให้ตรงตอบ

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2549

 

ใครซื่อซื่อต่อตั้ง                            ตามกัน

ใครคดคดผ่อนผัน                         ตอบเต้า

ทองแดงว่าสุวรรณ                 ยังถ่องเหมือนฤา

ดุจลูกสูสองเถ้า                           ว่าโอ้เป็นลิง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร