ใครดีให้ดีตอบ

วันที่ 25 พย. พ.ศ.2549

 

ใครทำโทษโทษนั้น                  แทนทด

ใครคิดจิตคดคด                           ต่อบ้าง

ใครจริงจึ่งจริงจรด                    รักต่อ กันนา

ใครใคร่ร้างเร่งร้าง                 รักร้างแรมไกล

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร