นายดีเป็นที่รัก

วันที่ 26 พย. พ.ศ.2549

นายรักไพร่ไพร่พร้อม                    รักนาย

มีศึกสู้จนตาย                            ต่อแย้ง

นายเบียนไพร่กระจาย                      จากหมู่

นายปรักไพร่แกล้ง           ล่อล้างผลาญนาย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร