ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2560

ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ
           หลานเขยเคยทำงานหลายอย่างแต่ก็ทำไม่ได้นาน ไปประกอบอาชีพทำของที่ระลึกก็ไม่ประสบความสำเร็จ ไปประกอบธุรกิจทำไส้กรอกก็ถูกหุ้นส่วนโกงไปเป็นล้านบาทประกอบอาชีพอะไรก็ล้มเหลว ปัจจุบันอยู่
บ้านเฉยๆ ดื่มไวน์และสูบบุหรี่ทั้งวัน โดยใช้เงินของคุณแมข่ องเขา (ขณะนีแ้ มข่ องเขาอายุ๗๕ ปี แต่ยังต้องออกไปทำงานทุกวัน)เขามีนิสัยแปลกๆ ชอบปล่อยผมและไว้หนวดเครายาว นานๆ จึงจะยอมตัด ชอบสะสมวัตถุโบราณเป็นชีวิตจิตใจ แม้แต่ผ้านุ่งของคุณยายซึ่งเสียชีวิตแล้วก็ยังขอไปเก็บสะสมไว้ เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน อ่อนน้อมต่อญาติผู้ใหญ่ฝ่ายภรรยามาก เพราะเขารู้สึกว่าครอบครัวทางภรรยาเป็นครอบครัวอบอุ่นเขาทั้งสองอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่มีลูกด้วยกัน ทำไมลูกเขยของพี่สาวจึงประกอบอาชีพอะไรก็ไม่สำเร็จ ควรแก้ไขอย่างไร และมีบุพกรรมอย่างไรจึงชอบสะสมวัตถุโบราณปล่อยตัวตามสบาย และมีนิสัยสุภาพอ่อนโยนกับญาติฝ่ายภรรยา หลานสาวและหลานเขยมีบุพกรรมอะไรจึงไม่มีลูกด้วยกัน

คุณครูไม่ ใหญ่
          หลานเขยประกอบอาชีพอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ก็ได้เงินจากแม่ที่ให้ใช้ตลอด เพราะปัจจุบันขาดอิทธิบาท ๔ คือฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในการทำงานขาดกัลยาณมิตรและทีมงานมาช่วย เนื่องจาก
ชาติที่ผ่านมา ทำบุญร่วมกับแม่ แต่เป็นเงินของแม่ คือร่วมอนุโมทนาบุญ และก็ไม่ค่อยชอบชวนคนทำบุญด้วยที่ชอบสะสมวัตถุโบราณและปล่อยตัวตามสบาย เพราะติดนิสัยข้ามชาติมาที่อดีตเป็นลูกคนมีฐานะ จึงมักชอบทำตัวตามสบายยามว่างก็ชอบหางานอดิเรกตามความพอใจตามยุคตามสมัยในยุคนั้นๆ เช่น ในยุคนี้ก็ชอบสะสมวัตถุโบราณ เป็นต้นลูกสาวของพี่สาวและสามีของเขาไม่มีลูกในตอนนี้ แต่ถ้าอยากมีก็มีได้ ไม่มีบุพกรรมอะไรที่จะทำให้ไม่มีลูก เพราะไม่มีกรรมทำแท้งจ้ะ

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.016429499785105 Mins