พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว แด่พระภิกษุ - สามเณร วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 11 ธค. พ.ศ.2560

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว แด่พระภิกษุ - สามเณร

วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร