ต่างกันที่เป้าหมาย

วันที่ 14 ธค. พ.ศ.2560

ต่างกันที่เป้าหมาย

            ลูกมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเรารู้จักกันมาประมาณ ๑๕ ปี ความพิเศษของเพื่อนคนนี้คือเราเกิดวันเดือนปีและโรงพยาบาลเดียวกันแต่เวลาตกฟากต่างกัน ลูกเกิดกลางคืน ส่วนเพื่อนเกิดตอนเช้า เรามีเหตุการณ์ดีหรือร้ายเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน จึงทำให้เรา ๒ คนเข้าใจว่าดวงเราเหมือนกัน และจะคอยบอกกันว่าช่วงนี้โชคดีหรือโชคร้าย ลูกเคยชวนเพื่อนมาวัดพระธรรมกาย เขาก็เคยมาครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอีกเลยลูกกับเพื่อนมีบุพกรรมอะไร จึงเกิดมาตรงกันทั้งวันเดือนปี สถานที่เกิด และประสบปัญหาชีวิตในเวลาใกล้เคียงกัน คนที่เกิดวันเดือนปีกับทั้งสถานที่เกิดเดียวกัน จะเป็นคนมีบุญกรรมใกล้เคียงกันหรือเปล่าคะ


คุณครูไม่ ใหญ่

            ลูกกับเพื่อนเกิดวันเดือนปีสถานที่เกิดเดียวกันและประสบปัญหาชีวิตในเวลาใกล้เคียงกัน เพราะมีกรรมใกล้เคียงกัน แต่ก็ไม่มีกรรมเกี่ยวเนื่องกัน นอกจากเคยเป็นเพื่อนกันมาเท่านั้น แต่ไม่ได้ทำกรรมพิเศษร่วมกัน
จ้ะ คือต่างคนต่างทำเมื่อลูกเริ่มทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดวิถีชีวิตของลูกและเพื่อนก็ต่างกัน เพราะการมองโลกและชีวิตระหว่างลูกกับเพื่อนไม่เหมือนกัน คือตัวเพื่อนมีเป้าหมายชีวิตเพียงเพื่อทำมาหากินเหมือนชาวโลกทั่วไปเท่านั้นส่วนตัวลูกมีเป้าหมายชีวิตทำมาสร้างบารมีมันเหนือกว่าเขาจ้ะ

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙