คู่แข่งคู่ค้า

วันที่ 15 ธค. พ.ศ.2560

คู่แข่งคู่ค้า
            คุณแม่เปิดร้านขายของชำ มีความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่คุณแม่ก็ไม่ค่อยชอบไปไหน อ้างว่าเป็นห่วงร้าน กลัวเสียลูกค้าให้คู่แข่งที่เปิดร้านใกล้ๆ กันเหตุใดคุณแม่จึงมีคู่แข่งทางการค้าตลอด เกิดจากวิบากกรรมใด จะแก้ไขได้อย่างไรคะ

คุณครูไม่ ใหญ่
           แม่มักจะมีคู่แข่งทางการค้าเสมอ เพราะกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ชอบอิจฉาหมั่นไส้ผู้อื่น มาส่งผล
วิธีแก้ไข ก็ให้แม่หมั่นแผ่เมตตา และให้เจริญมุทิตาจิตพลอยยินดีในความสำเร็จของผู้อื่น อธิษฐานขอให้เขารวย ใจจะได้สบายบุญจะได้เกิดขึ้นเพราะจิตที่เป็นกุศลและบุญนั่นแหละเป็นบ่อเกิด เป็นแรงดึงดูดโภคทรัพย์
ทรัพย์จะมาหาเราอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยอีกทั้งให้หมั่นสั่งสมบุญให้มากในทุกๆบุญ และให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจที่จะต้องมีคู่แข่งเสมอ แต่อย่าแปรไปเป็นคู่แค้นก็แล้วกัน ให้คิดว่าเป็นผู้ร่วมการค้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่าไปกลัวเสียลูกค้าให้คู่แข่งเลย คนมีตั้ง ๖,๐๐๐ กว่าล้านคน อยู่ในเมืองไทย ๖๐กว่าล้านคน เอาว่าชาตินี้เราขายได้สักล้านคนไหม เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวคู่แข่งเลยเราก็ทำของเราให้ดี แล้วก็อนุโมทนาที่เขาไปซื้อของร้านนั้นก็คนมีตั้งเยอะ เหมือนปลาในทะเล จับมาเป็นหมื่นๆ ปี ยังไม่หมดเลยเพราะฉะนั้น อย่าทำให้ใจหมอง พอเราชื่นชมอนุโมทนาขอให้เขาขายเจริญๆ แล้วเดี๋ยวจะเห็นอานิสงส์ในการที่มีมุทิตาจิต จะมีลูกค้ามาซื้อของเราเต็มร้านจนกระทั่งเราไม่มีเวลาว่าง

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐