บิดเบือนข่าว

วันที่ 20 กย. พ.ศ.2559

บิดเบือนข่าว,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่มที่ 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

บิดเบือนข่าว

ผลกรรมของผู้ที่จงใจเสนอข่าวบิดเบือนพระพุทธศาสนา ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ใช่ความจริงกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนข่าวพระพุทธศาสนา แต่ทำไปเพราะเข้าใจผิดจริงๆ แต่มีผลสร้างความเสียหายให้พระพุทธศาสนาเหมือนกัน

ทั้งสองประเภทนี้จะได้รับวิบากกรรมหนักเบาต่างกันอย่างไร

ในกรณีถ้าพระทำผิดจริงๆ ควรนำเสนอข่าวอย่างไร จึงจะเหมาะสมและถูกต้อง

การที่นักข่าวไปทำข่าวแบบนี้เผยแพร่ออกไป จะได้รับวิบากกรรมหรือไม่อย่างไร


คุณครูไม่ ใหญ่
ผู้ที่จงใจเสนอข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับพระพทุธศาสนา ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่เป็นความจริงกับผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจบิดเบือนข่าวทำไปเพราะเข้าใจผิดจริงๆ แต่ก็มีผลสร้างความเสียหายให้กับพระพุทธศาสนาเหมือนกัน ทั้งสองประเภทนี้จะได้รับวิบากต่างกัน คือ

พวกแรกจะหนักกว่า เพราะมีอกุศลเจตนาอย่างแรงกล้า ซึ่งจะมีวิบากกรรมให้ไปมหานรกขุม ๔ จะถูกนายนิรยบาลจับบิดตัว
ถลกหนังออก แล้วเอาปากกาเหล็กร้อนเขียนไปบนเนื้อ แล้วถูกทิ่มแทงด้วยอุปกรณ์การเขียนที่เป็นเหล็กร้อน หรือฝนตัวอักษรที่เคยบิดเบือนเอาไว้ตกใส่ ทุกข์ทรมานมาก เป็นต้น

ส่วนที่เสนอข่าวเพราะเข้าใจผิด ก็จะมีวิบากกรรมน้อยลงมาหน่อยหนึ่ง เช่น ลงไปแค่ยมโลก ของมหานรกขุม ๔ ซึ่งจะถูกเจ้าหน้าที่ลงทัณฑ์ทรมานคล้ายพวกแรกที่อยู่ในมหานรกขุม ๔ แต่ว่าเบาบางกว่ากัน

ในกรณีที่พระทำผิดจริง สิ่งที่ควรทำ คือ ไม่เสนอข่าวในที่สาธารณชน แต่ให้ทางคณะสงฆ์ซึ่งมีสายการปกครองโดยกฎหมายและพระธรรมวินัยอยู่แล้ว ได้ดำเนินเรื่องแก้ไขกันไปตามความถูกผิดและเหมาะควรเพราะการนำเสนอเรื่องพระสงฆ์นั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะสั่นคลอนความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้

อีกทั้งศาสนาก็เป็นหนึ่งในสถาบันหลักของประเทศ การที่นักข่าวไปทำข่าวเหล่านี้เผยแพร่ออกไป จะได้รับวิบากกรรมตามกำลังแห่งเจตนา เช่น แม้เป็นจริงและเขียนไปตามความเป็นจริง ก็จะมีผลไปสั่นคลอนศรัทธาของพุทธศาสนิกชนส่วนรวม

ผู้ที่ทำข่าวดังนี้ จะมีวิบากกรรม คือ ชาติต่อไปก็จะมีคนคอยจับผิด แม้ผิดเล็กน้อยก็ดูเหมือนมาก จะถูกตำหนิติเตียน และปัจจุบัน ใจก็จะเศร้าหมองไปอบายได้

ส่วนที่ข่าวจริงมีนิดเดียว แต่ไปเขียนขยายความจนทำให้เกิดการเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้น ก็จะมีวิบากมากกว่า

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 5 อย่างงี้ บาปมั้ย
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙