อภินิหาร – ปาฏิหาริย์

วันที่ 30 พย. พ.ศ.2549

 

.....ปกติธรรมดาแห่งความดีและบารมีที่สั่งสมไว้ เช่นใช้ว่า บุญญาภินิหาร หมายถึงอำนาจบุญบารมี

.....ปาฏิหาริย์ หมายถึง ความอัศจรรย์ สิ่งที่นำอัศจรรย์ ซึ่งพ้นวิสัยของมนุษย์ธรรมดา

 

ปาฏิหาริย์ มี ๓ อย่างคือ

๑. อิทธิปาฏิหาริย์ คือ มีฤทธิ์น่าอัศจรรย์

๒. อาเทสนาปาฏิหาริย์ คือ คือทายใจคนได้น่าอัศจรรย์

๓. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คือ มีคำสอนน่าอัศจรรย์

 

.....อภินิหาร เกิดขึ้นเองด้วยบุญบารมี ปาฏิหาริย์ เกิดขึ้นด้วยการกระทำของคนโดยตรงต่างกันดังนี้

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0050577998161316 Mins