เป็นผู้สงบ

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2549

 

 

ผู้ใดตัดความข้องทั้งปวงแล้ว

บรรเทาความกระวนกระวายใจได้

ผู้นั้นถึงความสงบใจ เป็นผู้สงบระงับอยู่เป็นสุข

 

อง. ติก. ๒๐/๑๗๕

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร