ผู้ประเสริฐ

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2549

 

ผู้ประเสริฐ

 

ผู้ปราศจากราคะ แลกำจัดโทสะได้แล้วนั้น

พึงเจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณ

ผู้นั้น งดอาชญาในสัตว์ทั้งปวงแล้ว

ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงสถานอันประเสริฐ

 

ขุ.ชา.จตตาฬีส. ๒๗/๕๔๒