เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๑๗

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2561

พระรัตนตรัยภายในนั่นแหละ
ที่จะพาเราข้ามฝั่งวัฏฏะ
ไปสู่ฝั่งพระนิพพาน

 


 

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘