เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๑๖

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2561

ทุกชีวิตเกิดมา...
เพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์
หรือทำพระนิพพานให้แจ้งทั้งสิ้น

 


 

๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕