เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๑๕

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2561

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑
อยู่ภายในตัวเรา
เข้าถึงได้ด้วยการฝึกใจให้หยุดนิ่ง

 


 

๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘