เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๒๐

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2561

การครองเรือน
ไม่ได้ห้าม
มรรคผลนิพพาน

 


 

๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕