เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๒๑

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2561

“ธรรมกาย” คือ สรณะ
ที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐ
มีอยู่ในตัวเรา

 


 

๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕