บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๗๐

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2561

การไปสวรรค์

ขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นหลัก

ไม่มีใครบันดาลได้


 

๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร