หัวเพชรไร้เรืองทอง

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2549

 

แม้นมีความรู้ดั่ง                   สัพพัญญู

ผิบ่มีคนชู                     ห่อนขึ้น

หัวแหวนค่าเมืองตรู                ตาโลก

ทองบ่รองรับพื้น            ห่อนแก้วมีศรี

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร