รู้ไม่จริง

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2549

 

 

รู้ธรรมเทียมเท่าผู้                  ทรงไตร

เจนจัดอัตถ์ภายใน                 ลึกล้น

กล่าวแก้สิ่งสงสัย                เลอะเลื่อน

รสพระธรรมอั้นอัน                 ว่ารู้ใครชม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร