เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๒๖

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2561

นั่งธรรมะอย่าให้ขาดเลยแม้แต่วันเดียว
เป็นทางเดียวที่จะเชื่อมโยงเรา
กับผู้รู้ ผู้มีอานุภาพภายใน
ซึ่งจะพบกันครึ่งทางที่กลางกาย
ท่านจะกลั่นจิตกลั่นใจเรา
เติมบุญ เติมบารมี รัศมี กำลัง ฤทธิ์
อำนาจ สิทธิ เฉียบขาดให้แก่เรา

 


 

๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕