เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๒๗

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2561

ในตัวเรามีองค์พระอยู่แล้ว
พอใจหยุด...ก็ผุดขึ้น๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗