เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๒๘

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2561

พระนอกตัว
เขาจำลองมาจากพระในตัว
เพื่อจะบอกให้รู้ว่า
ในตัวเรามีองค์พระ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙