๕๖ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 23 มีค. พ.ศ.2561

หยุดอย่างเดียวอย่างสบาย
อย่าให้ใจแวบไปคิดเรื่องอื่น

 


 

๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕