พิธีเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน 7 รุ่น ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์

วันที่ 18 เมย. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.0012483994166056 Mins