รูปสมบัติ

วันที่ 23 ธค. พ.ศ.2549

เขาใดไร้ถ้ำราช-                    สีห์หมาง

สระโหดหงส์ละวาง                         วากเว้

พฤกษ์ใดบกใบบาง                   นกหน่าย

สาวซัดชู้โอ้เอ้              เพราะชู้ชายทราม

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร