เมืองดีต้องมีปราชญ์

วันที่ 17 ธค. พ.ศ.2549

 

นารายณ์วายเว้นจาก                 อาภรณ์

อากาศขาดสุริยจร                  แจ่มหล้า

เมืองใดบ่มีวร                        นักปราชญ์

แม้ว่างามล้นฟ้า              ห่อนได้งามเลย

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร