อย่านิ่งนอนนาน

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2549

 

บรรทมยามหนึ่งไท้                      ทรงฤทธิ์

หกทุ่มหมู่บัณฑิต                          ทั่วแท้

สามยามพวกพาณิช                       นรชาติ

นอนสี่ยามนั้นแล้                  เที่ยงแท้เดียรฉาน

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร