คนดีเป็นศรีเมือง

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2549

 

ราชาธิราชน้อม                              ในสัตย์

อำมาตย์เป็นบรรทัด                             ถ่องแท้

ฝูงราษฎร์อยู่ศรีสวัสดิ์                          ทุกเมื่อ

เมืองดั่งนี้เลิศแล้                ไพร่ฟ้าเปรมปรีดิ์

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร