ติชม

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2549

 

ดอกบัวหนามณะก้าน                       คนฉิน

สระก็มีมลทิน                                     ไป่พร้อง

น้ำล้างสิ่งของกินพึงเกลียด                  ตินา

คลองอาบอากูลซ้อง                       สิ่งร้ายเป็นดี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร