บุคคลควรติเตียน

วันที่ 04 มิย. พ.ศ.2549

 

ข้าท่านคร้านหลีกเจ้า                   จากเจียร

ซีบ่เล่าเรียนเขียน                   อ่านไซริ

ชาวนาละความเพียร                         ไถถาก

สามสิ่งนี้โหดให้                  โทษแท้คนฉิน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร