วิสัยคนต่ำ

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2549

 

พระสมุทรไหวหวาดห้วย                   คลองสรวล

เมรุพลวกปลวกสำรวล                             ร่าเร้า

สีหราชร่ำคร่ำครวญ                 สุนัขเยาะหยันนา

สุริยส่องยามเย็นเข้า                        หิ่งห้อยยินดี

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร