พิธีปุพพเปตพลีครั้งที่ 75 วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2561