พิธีบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ประเทศศรีลังกา วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.0046265999476115 Mins