พิธีบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ประเทศศรีลังกา วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2561

พิธีบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว ประเทศศรีลังกา

ณ วัดศรีวิจิตธา มหาวิหาร เมืองอะคูรานา แคนดี้ ประเทศศรีลังกา

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร