ชนะด้วยความดี

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2550

 

ผจญคนมักโกรธด้วย               ไมตรี

ผจญหมู่ทรชนดี                            ต่อตั้ง

ผจญคนจิตโลภมี              ทรัพย์เผื่อ แผ่นา

ผจญอสัตย์ให้ยั้ง             หยุดด้วยสัตยา

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร