ยอดชาย

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2550

 

รบศึกชนะได้                  ในณรงค์

รบแม่เรือนตัวยง                    ขยาดแพ้

รบใจชักให้คง                      ความสัตย์

ถือว่าผู้นั้นแล้                เลิศล้ำชายชาญ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร