มาร

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2550

 

.....มาร แปลว่า ผู้ทำให้ตาย ผู้ฆ่า หมายถึงผู้ขัดขวางมิให้มีโอกาสทำความดีได้โดยสะดวกผู้กำจัดความดีที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกไป

 

มาร มี ๕ ประเภท คือ

 

๑. ขันธมาร มารคือร่างกาย เพราะหิวกระหาย เจ็บป่วย ต้องดูแลรักษาตลอดเวลา

๒.กิเลสมาร มารคือกิเลส เพราะครอบงำทำให้เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอด

๓. อภิสังขารมาร มารคืออกุศลกรรม เพราะคอยให้ผลกำจัดขัดขวางทำให้ตกต่ำลงเรื่อยๆ

๔. มัจจุมาร มารคือ หมายตาย เพราะกำจัดชีวิตให้หมดโอกาสทำความดีต่อไปเด็ดขาด

๕. เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตรที่ประสงค์ร้าย เพราะคอยขัดขวางทำลาย ไม่ให้โอกาส

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร