๒๑ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2561

บาปอกุศลกรรม
อย่าไปทำ
ทำแต่สิ่งที่ดีๆ เอาไว้

 


 

๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖