พิธีมอบโล่รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกระดับชาติ (V-Star Quality Award) จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2562

พิธีมอบโล่รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลกระดับชาติ (V-Star Quality Award)
จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 Total Execution Time: 0.017684352397919 Mins