ตั้งหมั่นในธรรม

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2547

 

 

“คนใดมีจิตไม่ท้อถอย มีใจไม่หดหู่
บำเพ็ญกุศลธรรม เพื่อบรรลุธรรมที่เกษมจากโยคะ
พึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้”

 

ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๑๘