พิธีขอขมาผู้ปกครอง และพิธีบรรพชา ธรรมทายาท (IDOP 17)

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2562

พิธีขอขมาผู้ปกครอง และพิธีบรรพชา ธรรมทายาท
ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ 17
International Dhammadayada Ordination Program (IDOP 17)
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.00958385070165 Mins