เตรียมสถานที่อบรม โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2562

เตรียมสถานที่อบรม โครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โดยมีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 Total Execution Time: 0.0034348328908285 Mins