พิธีตัดปอยผมและปลงผมธรรมทายาท ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2562