กิจกรรมบุญวันสมาธิโลก ภาคเช้า พิธีบูชาข้าวพระ, ปฏิบัติธรรม

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2562